Giấy mời số 01/GM-UBND về việc Tham dự Lễ Khánh thành, bàn giao nhà ở Chữ thập đỏ

 15:07 02/01/2019

Giấy mời số 01/GM-UBND về việc Tham dự Lễ Khánh thành, bàn giao nhà ở Chữ thập đỏ

Thông báo
GIấy mời