Website xã Tân Hợp

http://xatanhop.quangtri.gov.vn


Giấy mời kiểm tra thực địa việc xin khai thác đá tại mỏ đá Lương Lễ

Giấy mời kiểm tra thực địa việc xin khai thác đá tại mỏ đá Lương Lễ

Nguồn tin: UBND xã Tân Hợp