Thông báo lịch trực Lễ 30/4; 01/5/2019

Thông báo lịch trực Lễ 30/4; 01/5/2019

Công văn số 11/CV-UBND về việc thực hiện chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã

Công văn số 11/CV-UBND về việc thực hiện chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã

Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc Tổ chức cá hoạt động " Mừng Đảng - Mừng Xuân" năm 2019

Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc Tổ chức cá hoạt động " Mừng Đảng - Mừng Xuân" năm 2019

Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã Tân Hợp năm 2019

Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã Tân Hợp năm 2019

Kế hoạch số 02/KH-UBND về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 02/KH-UBND về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về việc hiến máu tình nguyện "Ngày hội Xuân hồng" đợt I năm 2019

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về việc hiến máu tình nguyện "Ngày hội Xuân hồng" đợt I năm 2019

Về việc đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Về việc đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thông báo số 54/TB-UBND về việc ứng dụng chữ ký số trong công việc gửi, nhận văn bản điện tử của UBND huyện Hướng Hóa

Thông báo số 54/TB-UBND về việc ứng dụng chữ ký số trong công việc gửi, nhận văn bản điện tử của UBND huyện Hướng Hóa

Báo cáo số 118/BC-UBND họp bàn một số nội dung về công tác bầu cử trưởng thôn

Báo cáo số 118/BC-UBND họp bàn một số nội dung về công tác bầu cử trưởng thôn

Thông báo số 53/TB-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan UBND xã

Thông báo số 53/TB-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan UBND xã

Kế hoạch thực hiện tháng Vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường để phòng, chống dịch gia súc,gia cầm (Đợt 2 năm 2018)

Kế hoạch thực hiện tháng Vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường để phòng, chống dịch gia súc,gia cầm (Đợt 2 năm 2018)

Báo cáo số 113/BC-UBND về Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2018

Báo cáo số 113/BC-UBND về Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2018

Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018

Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018

Tờ trình số 57/TTr-UBND về việc đề nghị giải quyết một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Tờ trình số 57/TTr-UBND về việc đề nghị giải quyết một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Tờ trình số 56/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ hệ thống đài truyền thanh cơ sở

Tờ trình số 56/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ hệ thống đài truyền thanh cơ sở

Kế hoạch số 72/KH-UBND về Triển khai nhiệm vụ số hóa truyền hình mặt đất năm 2018

Kế hoạch số 72/KH-UBND về Triển khai nhiệm vụ số hóa truyền hình mặt đất năm 2018


Các tin khác

Thông báo
GIấy mời