Công tác THPL về Xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo công tác thi hành Pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Kế hoạch tổng kết 10 năm NTM

Kế hoạch tổng kết 10 năm NTM

Kế hoạch 49/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách chống Dịch tả lợn Châu Phi

V/v thực hiện nghiêm túc phòng, chống bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi

V/v thực hiện nghiêm túc phòng, chống bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh Địch tả lợn Châu Phi

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh Địch tả lợn Châu Phi

Báo cáo tình hình dịch bệnh trên lợn tại địa bàn xã

Báo cáo tình hình dịch bệnh trên lợn tại địa bàn xã

Báo cáo tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Tân Hợp

Báo cáo tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Tân Hợp

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì tre em (01/6 - 30/6/2019)

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì tre em (01/6 - 30/6/2019)

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng LMLM cho trâu, bò năm 2019

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng LMLM cho trâu, bò năm 2019

Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6

Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6

Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Tân Hợp năm 2019

Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Tân Hợp năm 2019

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019)

Công văn số 28/UBND-VP về việc phân khối thi đua năm 2019

Công văn số 28/UBND-VP về việc phân khối thi đua năm 2019

Công văn số 27/UBND-VP về việc Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Công văn số 27/UBND-VP về việc Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thông báo lịch trực Lễ 30/4; 01/5/2019

Thông báo lịch trực Lễ 30/4; 01/5/2019

Công văn số 11/CV-UBND về việc thực hiện chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã

Công văn số 11/CV-UBND về việc thực hiện chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã


Các tin khác

Thông báo
GIấy mời