Giấy mời số 26 - rừng cộng đồng

Giấy mời số 26 - rừng cộng đồng

Giấy mời dự buổi nói chuyện chuyên đề giảm nghèo bền vững

Giấy mời dự buổi nói chuyện chuyên đề giảm nghèo bền vững

Họp BCĐ CSSK nhân dân và BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ xã

Họp BCĐ CSSK nhân dân và BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ xã

Giấy mời 21/GM-UBND làm việc liên quan đến đơn kiến nghị

Giấy mời 21/GM-UBND làm việc liên quan đến đơn kiến nghị

Giấy mời số 14 về chi trả hỗ trợ đền bù GPMB

Giấy mời số 14 về chi trả hỗ trợ đền bù GPMB

Giấy mời kiểm tra thực địa việc xin khai thác đá tại mỏ đá Lương Lễ

Giấy mời kiểm tra thực địa việc xin khai thác đá tại mỏ đá Lương Lễ

Giấy mời 06/GM-UBND họp triển khai kế hoạch Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Giấy mời 06/GM-UBND họp triển khai kế hoạch Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Giấy mời 05/GM-UBND làm việc liên quan đến xây dựng NTM kiểu mẫu

Giấy mời 05/GM-UBND làm việc liên quan đến xây dựng NTM kiểu mẫu

Giấy mời số 01/GM-UBND về việc Tham dự Lễ Khánh thành, bàn giao nhà ở Chữ thập đỏ

Giấy mời số 01/GM-UBND về việc Tham dự Lễ Khánh thành, bàn giao nhà ở Chữ thập đỏ

Giấy mời số 19/GM-UBND tham vấn ý kiến cộng đồng Điện gió Hướng Linh 1

Giấy mời số 19/GM-UBND tham vấn ý kiến cộng đồng Điện gió Hướng Linh 1

Giấy mời số 16/GM-UBND họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã

Giấy mời số 16/GM-UBND họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã

Giấy mời số 15/GM-UBND họp Ủy ban mở rộng xây dựng báo cáo năm 2018, nhiệm vụ 2019

Giấy mời số 15/GM-UBND họp Ủy ban mở rộng xây dựng báo cáo năm 2018, nhiệm vụ 2019

Giấy mời số 14/GM-UBND họp phân công nhiệm vụ bầu cử lần cuối

Giấy mời số 14/GM-UBND vào lúc 07h30 ngày 02/11/2018 họp phân công nhiệm vụ bầu cử lần cuối

GIấy mời số 13/GM/UBND về việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường

GIấy mời số 13/GM/UBND về việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường


Các tin khác

Thông báo
GIấy mời