Hướng Hóa: Phát động thi đua năm 2018, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa

Thứ hai - 02/04/2018 09:09

Ngày 30/3/2018, trong không khí phấn khởi của nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hóa đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018). Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018, hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa. Đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT huyện phát động với các nội dung chủ yếu:

lễ ký kết thi đua

lễ ký kết thi đua

1. Cán bộ, nhân dân, người lao động trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông và thương mại dịch vụ hãy đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm giàu cho mình, cho xã hội, đẩy mạnh phong trào: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm với chủ đề: “Doanh nghiệp và Phát triển nông nghiệp”, ra sức khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh nghiên cứu và đề xuất, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công tác quản lý, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa với năng suất, chất lượng và hiệu quả, mạnh dạn đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh để sản xuất và cung ứng nhiều hàng hóa cho xã hội và xuất khẩu, phấn đấu làm ra nhiều của cải có giá trị, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể và cá nhân, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. 2. Cán bộ công chức và viên chức trong các ngành: Thương binh, xã hội, văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế, thông tin - truyền thông, phát thanh và truyền hình hãy đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chương trình làm việc sâu sát, thực tế và đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp cao, có tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thi đua đảm nhận các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng tác, sáng tạo nhiều công trình, tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tính nhân văn sâu sắc xứng đáng với tầm vóc quê hương, đất nước, phục vụ kịp thời công cuộc đổi mới, góp phần tuyên truyền và thông tin kịp thời gương người tốt, việc tốt, ra sức xây dựng, bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, thi đua xây dựng bệnh viện, trường học đạt chuẩn quốc gia và phong trào học tốt, dạy tốt, khuyến học, khuyến tài, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao lớn mạnh có chất lượng cao. 3. Cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức: "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; đẩy mạnh phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; các cháu thiếu niên nhi đồng ra sức thi đua học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Đồng thời các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu, ban hành các văn bản có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có tính thực tiễn cao; đề xuất nhiều phương pháp và chương trình làm việc thiết thực, ra sức rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn, tính tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, hiệu quả; thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thực hiện lề lối làm việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chủ động xem xét và đề xuất giải pháp kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân nhằm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển Kinh tế - Xã hội gắn với củng cố Quốc phòng - An ninh. Thi đua xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Chính quyền cơ sở và các Mặt trận và đoàn thể trong sạch vững mạnh, đảm bảo năng lực lãnh đạo và điều hành thực thi nhiệm vụ có kết quả cao trong giai đoạn mới. Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp với Chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức các đợt thi đua hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị của huyện nhà. 4. Các tổ chức và chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân hãy vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", ra sức thi đua sống tốt đời, đẹp đạo, vì lao động, tình thương và lẽ phải hãy cùng nhau đoàn kết và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng, của dân tộc và Chủ nghĩa xã hội mà cùng nhau đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để làm giàu, làm đẹp cho mình và cho xã hội. 5. Cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng hãy đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết thắng", phong trào "Vì an ninh tổ quốc", “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, vì chủ quyền và an ninh biên giới, ra sức xây dựng các cụm, tuyến, địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, địa bàn không có tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh và bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; Thi đua làm tốt công tác tuyển quân, huấn luyện tân binh, đào tạo nghiệp vụ; Thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ tiên tiến nhằm góp phần xây dựng lực lượng Quân đội, Công an chính quy, tin nhuệ và từng bước hiện đại. 6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, đặc biệt trong đợt thi đua cao điểm 50 ngày hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe sanh, giải phóng Hướng Hóa thời gian bắt đầu từ ngày 30/4/2018, mỗi địa phương phát động xây dựng ít nhất 01 công trình hay 01 mô hình điểm đề chào mừng gắn với xây dựng nông thôn mới hoặc mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn 01 sáng kiến áp dụng thực tế, mang lại hiệu quả cao nhất tại cơ quan, đơn vị để tham gia phong trào thi đua. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương VI, gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị trong sạch - vững mạnh toàn diện. 7. Trong công tác khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cơ sở, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, quan tâm khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp cho cộng đồng, nhằm khuyến khích phong trào doanh nghiệp khởi nghiệp hội nhập và phát triển. Việc khen thưởng, tôn vinh đảm bảo khách quan, chính xác. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động sáng tạo, với tinh thần: “ Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

Thông báo
GIấy mời