Nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản tại thôn Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng

Hiệu quả từ mô hình nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản  

Mười năm nay, nhờ vào mô hình nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản mà nhiều phụ nữ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa, đã xây dựng được thói quen tiết kiệm, tính toán và quản lý chi tiêu trong gia đình. Từ đó, đã giúp cho chị em phụ nữ vùng cao phát huy hiệu quả trong việc tạo nguồn vốn để phát triển sản xuất, cùng nhau xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Thông báo
GIấy mời