Lịch làm việc tuần 52 năm 2019: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
23/12/2019
Sáng - 08h00: Họp BCH Đảng bộ BCH đảng bộ xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Làm việc liên quan đến mở đường khai hoang khu vực thôn Lương Lễ Đ/c: Vinh, Duy, Tuấn (kl), Dũng Trụ sở UBND xã
- 14h00: Dự hội nghị tại huyện Đ/c: Sinh UBND huyện
Thứ Ba
24/12/2019
Sáng - 08h00: Dự họp HĐND huyện (Từ 24/12-25/12) Đ/c: Sinh, Vinh UBND huyện
- 08h00: Họp tổ tổ chức hậu cần Tổ tổ chức hậu cần Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
25/12/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Dự hội nghị đánh giá các chức danh lãnh đạo HĐND huyện Đ/c: Sinh Hội trường UBND huyện
- 15h30: Dự hội nghị đnáh giá chức danh PCT UBND huyện Đ/c: Vinh Hội trường UBND huyện
- 14h00: Kiểm kê biên lai thu phí, lệ phí tại chi cục thuế Đ/c: Sương Chi cục thuế
Thứ Năm
26/12/2019
Sáng - 08h00: Kiểm tra vốn vay thôn Lương Lễ Đ/c: Vinh, Kim Anh Thôn Lương Lễ
- 07h30: Tập huấn điều tra lao động việc làm tại tỉnh (Từ 26/12-28/12) Đ/c: Sương TP Đông Hà
Chiều - Kiểm tra ranh giới đất đai tại xã Đakroong Đ/c: Hòa Xã Đakrong
Thứ Sáu
27/12/2019
 
Sáng - 08h00: Tổng kết công tác QP-AN tại huyện Đ/c: Sinh, Vinh, Chương, Dũng UBND huyện
Chiều
 
- 14h00: Dự hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ tại BCH QS huyện Đ/c: Vinh BCH Quân sự huyện
- 14h00: Tổng kết công tác mặt trận xã   Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời