Lịch làm việc tuần 49 năm 2019: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
02/12/2019
Sáng - 07h15: Chào cờ đầu tháng Tập thể cán bộ, công chức, không chuyên trách UBND xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Giao ban UBND xã tuần 49 Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB TrỤ sở UBND xã
Thứ Ba
03/12/2019
Sáng - Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện khiếu nại tại tỉnh Đ/c: Mai TP Đông Hà
Chiều - 14h00: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tà Đủ Đ/c: Vinh, Hòa Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Đủ
Thứ Tư
04/12/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Hòa giải tranh chấp đất đai tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Hòa, Sương, Liễu, Sơn(tp)  
Thứ Năm
05/12/2019
Sáng - 08h00: Họp lãnh đội bóng đá nam 11 người Đ/c: Sơn - vh UB Huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
06/12/2019
 
Sáng - 07h30: Nghiệm thu mô hình trồng trọt và lâm nghiệp tại huyện Hướng Hóa Đ/c: Trung  
- 08h00: Họp hội đồng khuyết tật xã Thành viên Hội đồng khuyết tật xã Trụ sở UBND xã
Chiều
 
- 14h00: Họp đánh giá công chức UBND xã Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời