Lịch làm việc tuần 46 năm 2019: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
11/11/2019
Sáng - 8h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV Đảng ủy xã Trụ sở UBND xã
- 08h00: Tập huấn phần mềm một cửa điện tử (1 ngày) Đ/c: Vinh, Tuấn, Hòa, Duy, Sương UBND huyện
- 08h00: Học thí điểm tiếng Brũ – Vân Kiều (Từ 11/11-12/11) Đ/c: Huệ Khách sạn Khánh Phương
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
12/11/2019
Sáng - 08h00: Tập huấn phần mềm một cửa điện tử (1 ngày) Đ/c: Hằng, Sơn, Sơn, Kim Anh UBND huyện
- 09h00: Dự lễ trao nhà Đại đoàn kết Đại diện ĐU, HĐ, UB, MT, các đoàn thể Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đ/c: Trung, Xuân, Chương, Dũng, Sơn Thôn Tân Xuyên
Thứ Tư
13/11/2019
Sáng - Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ pháp chế, bồi thường nhà nước tại tỉnh (01 ngày) Đ/c: Vinh Đông Hà
Chiều - 14h00: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đ/c: Trung, Xuân, Chương, Dũng, Sơn Thôn Lương Lễ
Thứ Năm
14/11/2019
Sáng - 08h00: Tham gia xét xử tại tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện
- 08h00: BTV Đảng ủy giao ban với mặt trận và các đoàn thể, công an, quân sự, các chi bộ BTV đảng ủy, CA. QS, MT, ĐT Trụ sở UBND xã
- Tập huấn công tác dân vận tại tỉnh (1 ngày) Đ/c: Vinh Đông Hà
Chiều - 14h00: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đ/c: Trung, Xuân, Chương, Dũng, Sơn Thôn Quyết Tâm
Thứ Sáu
15/11/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Chiều
 
- 14h00: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đ/c: Trung, Xuân, Chương, Dũng, Sơn Thôn Hòa Thành
  - Dự lễ tổng kết và nhận bằng TC LLCT tại huyện Đ/c: Duy UBND huyện

Thông báo
GIấy mời