Lịch làm việc tuần 45 năm 2019: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
04/11/2019
Sáng - 07h15: Chào cờ đầu tháng CB, CC, Không chuyên trách ub Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Dự hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2019 Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Chương, Sơn Hội trường UBND huyện
Thứ Ba
05/11/2019
Sáng - Tập huấn kỹ thuật trồng cây hoa phong lan hồ điệp (1 ngày) Đ/c: Trung, Hòa Xã Hướng Việt
Chiều - 14h00: Tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Đ/c: Vinh, Chương Hội trường UBND huyện
Thứ Tư
06/11/2019
Sáng - Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ pháp chế, bồi thường nhà nước tại tỉnh (01 ngày) Đ/c: Vinh Đông Hà
Chiều - Dự tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu Đ/c: Sinh, Trung, Xuân, Hòa, Mai, Nhân, Hạnh, Binh Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
07/11/2019
Sáng - 08h00: Dự thỏa thauansj hướng tuyến đường dây điện 110kv đấu nối dự án  NMĐG HP 2,3 Đ/c: Vinh, Hòa Tại trụ sở UBND xã
- 07h30: Tập huấn về BHXH (1 ngày) Đ/c: Trung, Kim Anh Nhà hàng Bảo Cường
- Tập huấn về công tác XDCB (Từ ngày 07/11-9/11) Đ/c: Huệ Đông Hà
Chiều - 14h00: Họp BCH Hội CTĐ xã BCH Trụ sở UBND xã
- 14h00: Dự báo cáo viên tại huyện Đ/c: Vinh Huyện ủy Hướng Hóa
- 14h00: Dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện NQ 03 tại hội trường UBND huyện Đ/c: Ssinh, Vinh, Thương, Xuân, Dũng Hội trường UBND huyện
Thứ Sáu
08/11/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Chiều
 
- Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời