Lịch làm việc tuần 44 năm 2019: Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
28/10/2019
Sáng - 8h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV Đảng ủy xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Giao ban tuần 44 Đ/c: Vinh, công chức UBND xã Trụ sở UBND xã
- 14h00: Họp rà soát hộ nghèo thôn Lương Lễ Đ/c: Kim Anh, Sương, Mai, Binh Hội trường thôn Lương Lễ
Thứ Ba
29/10/2019
Sáng - 08h00: Làm việc với trường TH&THCS Tân Hợp Đ/c: Vinh Trường TH&THCS Tân Hợp
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
30/10/2019
Sáng - 08h00: Kiểm tra đất tại thôn Tân Xuyên Đ/c: Hòa Thôn Tân Xuyên
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
31/10/2019
Sáng - 08h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thành viên hội đồng Tại trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp Ban giảm nghèo bền vững xã ĐU, HĐ, Thành viên BCĐ xã TrỤ sở UBND xã
Thứ Sáu
01/11/2019
 
Sáng - 08h00: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (1 ngày) Đ/c:Sinh, Vinh, Sương Hội trường UBND huyện
Chiều
 
- Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời