Lịch làm việc tuần 43 năm 2019: Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
21/10/2019
Sáng - 8h00: Giao ban tuần 42 Đ/c: Vinh, Trung, công chức UBND xã Trụ sở UBND xã
Chiều - Họp BCH đảng bộ mở rộng BCH Đảng bộ Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
22/10/2019
Sáng - 08h00: Họp Ban chỉ đạo CSSKND mở rộng Thành viên BCĐ Trụ sở UBND xã
Chiều - Họp Hội đồng Bảo trợ xã hội TV Hội đồng Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
23/10/2019
Sáng - 08h00: Giao ban UBMT cụm đường 9 Đ/c: Sinh, Trung, Xuân Trụ sở UBND xã
- 08h00: Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người Đ/c: Vinh Phòng họp số 1
- 08h00: Làm việc liên quan đến giải phòng mặt bằng bố trí đất nghĩa địa thôn Tan Xuyên Đ/c: Hòa, Sương Hội trường thôn Tân Xuyên
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan đến dự án LRAM Đ/c: Vinh, Duy Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
24/10/2019
Sáng - 08h00: Làm việc liên quan đến việc quy hoạch đất nghĩa đại các thôn Đ/c: Hòa, Sương Tại trụ sở UBND xã
- Tập huấn kiến thức quyết toán dự án đầu tư XDCB Đ/c: Duy Đông Hà
Chiều - 14h00: Họp TT UBMTTQVN xã mở rộng   TrỤ sở UBND xã
Thứ Sáu
25/10/2019
 
Sáng - 08h00: Họp thống nhất báo cáo Đ/c: Vinh, Trung, công chức UB Trụ sở UBND xã
- 08h00: Dự hội nghị đối thoại thảo luận về thu, chi NS Đ/c: Thương Hội trường UBND huyện
Chiều
 
- 14h00: Làm việc với đoàn phúc tra xã duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019 GĐ đến 2020   Trạm y tế xã

Thông báo
GIấy mời