Lịch làm việc tuần 42 năm 2019: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
14/10/2019
Sáng - 8h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV Đảng ủy xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Giao ban tuần 42 Đ/c: Vinh, Trung, công chức UBND xã Trụ sở UBND xã
- 15h00: Tọa đàm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Đ/c: Bình, Trung, Xuân, Thương, các đoàn thể Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
15/10/2019
Sáng - 07h30: Tập huấn liên thông các thủ tục hành chính (1 ngày) Đ/c: Trung, Hằng TP Đông Hà
- 08h00: Tham dự hội nghị chanh leo tại UBND huyện Đ/c: Trung Hội trường UBND huyện
- Học TCLLCT tại TTLLCT huyện (1 ngày) Đ/c: Duy, Sơn TTLLCT huyện
- Tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh (Từ 15/10-17/10) Đ/c: Kim Anh TP. Đông Hà
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
16/10/2019
Sáng - Điều tra hộ sản xuất kinh doanh cá thể (1 ngày) Đ/c: Sương Tại cacs cơ sở SXKD
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
 
Thứ Năm
17/10/2019
Sáng - Điều tra nhà đất người khuyết tật Đ/c: Hòa Tại các hộ gia đình
Chiều - 13h00: Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
18/10/2019
 
Sáng - 07h30: Tọa đàm ngày thành lập Hội LHPN xã   Trụ sở UBND xã
- 07h00: Tham gia học tập kinh nghiệm xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, đại diện BTT UBMT xã, đ/c: Duy, Sương Xã Vĩnh Thủy, Xã Vĩnh Kim, Vĩnh Linh
- 07h30: Dự hội nghị tại huyện ủy Đ/c: Sinh Huyện ủy
Chiều
 
- Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời