Lịch làm việc tuần 41 năm 2019: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
07/10/2019
Sáng  - 07h15: Chào cờ đầu tháng Tập thể cán bộ, công chức, không chuyên trách Trụ sở UBND xã
- 8h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV Đảng ủy xã
 
Trụ sở UBND xã
 
Chiều - 13h30: Giao ban tuần 41 Đ/c: Vinh, Trung, công chức UBND xã Trụ sở UBND xã
- 15h00: Làm việc với hộ gia đình bà Trần Thị Hồng Đào ở thôn Lương Lễ , Đ/c: Trung, Hòa Hộ gia đình bà Trần Thị Hồng Đào thôn Lương Lễ
Thứ Ba
08/10/2019
Sáng - 07h30: Giao ban Ban chỉ huy quân sự huyện Đ/c: Chương
 
Ban CHQS huyện
Chiều - 14h00: Giao ban cụm ATLC - VMTD và ANTT Qúy III Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Chương, Dũng Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Tư
09/10/2019
Sáng - 07h30: Hội nghị chuyên đề cung cấp thông tin về công tác dân số trong tình hình mới   Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Hội nghị giao ban Uỷ ban nhân dân xã mở rộng Mời ĐU, HĐ, TT UBND, MT xã, Công chức xã, không chuyên trách xã Trụ sở UBND xã
- 14h00: Dự họp lấy ý kiến góp ý bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 Đ/c: Trung Phòng họp số 1
Thứ Năm
10/10/2019
Sáng - 08h00: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XD NTM   Đ/c: Vinh, Vang Khách sạn Mường Thanh, Đông Hà
- 10h15: Làm việc với đoàn kiểm tra, rà soát nhu cầu hỗ trợ CSHT cho HTX nông nghiệp năm 2020 Đ/c: Trung, Duy HTX Tân Hợp
Chiều - 13h00: Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
11/10/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30: Tổng kết công tác Hội LHTN   Trụ sở UBND xã
Thứ Bảy
12/10/2019
 
Sáng - Tổ chức hội thi các trò chơi Dân gian do Hội LHPN xã và Đoàn TN xã phối hợp tổ chức   Trụ sở UBND xã
Chiều      

Thông báo
GIấy mời