Lịch làm việc tuần 38 năm 2019: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
16/9/2019
Sáng  - 8h00: Giao ban BTV Đảng ủy xã BTV Đảng ủy xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Giao ban tuần 38 Đ/c: Vinh, Trung, công chức UBND xã Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
17/9/2019
Sáng - 08h00: Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Đ/c: Trung, Kim Anh UBND huyện
- 08h00: Dự hội nghị tại Huyện ủy (1 ngày) Đ/c: Sinh, Vinh Huyện ủy
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
18/9/2019
Sáng - Tập huấn công tác dành cho đối tượng 4 (Từ 18/9- 20/9) Đ/c: Vinh TP Đông Hà
- Học Trung cấp Lý luận chính trị (Từ 09/9-13/9) Đ/c: Duy, Sơn TTLLCT huyện
- 08h00: Tham gia giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp xuất khẩu đường 9 Đ/c: Trung Tại khu vực mỏ đá Lương Lễ
Chiều - 14h00: Kiểm tra công tác Quân sự tại UBND huyện Đ/c: Trung, Chương, Duy(QS) Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
19/9/2019
Sáng - 08h00: Tham gia xét xử tại Toà án Đ:/c: Trung Tòa án huyện
Chiều - 14h00: Chi trả dịch vụ môi trường rừng Đ/c: Duy Trụ sở UBND xã
- 14h00: Kiểm tra thực tế việc xây dựng công trình kè của hộ ông Hoàng Tuấn Vỹ và bà Lê Thị Thương thôn Tân Xuyên Đ/c: Trung, Sương, Hòa, Duy Thôn Tân Xuyên
Thứ Sáu
20/9/2019
 
Sáng - 08h00: BTV Đảng ủy xã giao ban với MT và các đoàn thể, CA, QS, các chi bộ   Trụ sở UBND huyện
- 08h00: Làm việc liên quan đến đơn kiến nghị của hộ ông Phạm Hữu Quang thôn Tân Xuyên Đ/c: Trung, Sương, Hòa, Duy Thôn Tân Xuyên
Chiều - 14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện Đ/c:Trung, Công chức UB xã Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời