Lịch làm việc tuần 34 năm 2019: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
19/8/2019
Sáng - 08h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV đảng ủy xã, đ/c: Tuấn Trụ sở UBND xã
- Tham gia lớp bồi dưỡng công tác lãnh đạo (Từ 16/8 – 30/8) Đ/c: Vinh Trường Chính trị Lê Duẫn
- Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai Đ/c: Trung, Hòa Khách sạn Khánh Phương
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
20/8/2019
Sáng - 08h00: Họp BCH Đảng bộ mở rộng   Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
21/8/2019
Sáng - Tập huấn chuyên sâu dành cho công chức Kế toán - Tài chính (Từ 21/8-23/8) Đ/c: Huệ
 
Thị xã Quảng Trị
 
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
22/8/2019
Sáng - Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VH, TT và DL tại tỉnh (Từ 22/8-23/8) Đ/c: Sơn (VH) Tp Đông Hà
- Khám sức khỏe tại huyện Đ/c: Sinh, Bình, Trung, Thương, Xuân TTYT huyện
Chiều - 14h00: Dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 Đ/c:Trung Hội trường UBND huyện
Thứ Sáu
23/8/2019
 
Sáng - Hiến máu nhân đạo Toàn thể đoàn viên công đoàn Nhà thi đấu huyện
Chiều - 13h30: Làm thẻ hội viên Trường Sơn   Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời