Lịch làm việc tuần 33 năm 2019: Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
12/8/2019
Sáng - 08h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV đảng ủy xã, đ/c: Tuấn Trụ sở UBND xã
- 08h00: Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công chức xã Đ/c: Sơn, Hằng Khách sạn Thái Ninh
- Tập huấn Bí thư đoàn cơ sở 2019 tại tỉnh (Từ 12/8-18/8) Đ/c: Nhân TP Đông Hà
Chiều - 14h00: Giao ban tuần 33 Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB xã Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
13/8/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
-    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
14/8/2019
Sáng - 09h00: Trao quà nạn nhân bom mình   Trụ sở UBND xã
- 08h00: Tập huấn Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan (1 ngày) Đ/c: Trung, Hòa, Duy Trường THCS Tân Lập
- 08h00: Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công chức xã Đ/c: Sơn, Kim Anh Khách sạn Thái Ninh
Chiều - 14h00: Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa X   Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
15/8/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Dự tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020 Đ/c: Sinh, Vinh Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
16/8/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời