Lịch làm việc tuần 32 năm 2019: Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
05/8/2019
Sáng - 07h00: Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách UB Trụ sở UBND xã
- 08h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV đảng ủy xã, đ/c: Tuấn Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Giao ban tuần 32 Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB xã Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
06/8/2019
Sáng - 08h00: Tham gia phát thẻ ngân hàng   Đ/c: Duy Trụ sở UBND xã
- 08h00: Xác minh, đo đạc lại diện tích đất tại thôn Lương Lễ Đ/c: Hòa Thôn Lương Lễ
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
07/8/2019
Sáng - 08h00: Hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ ông Phan Lắc và bà Trần Thị Thanh thôn Quyết Tâm Đ/c: Trung, Sương, Hòa, Sơn, Liễu Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp bàn kế hoạch thể dục thể thao tại Phòng văn hóa huyện Đ/c: Sơn Phòng VH huyện
Thứ Năm
08/8/2019
Sáng - 08h00: Dự hội nghị báo cáo viên Đ/c: Vinh Huyện ủy
- 08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 Đ/c: Trung UBND huyện
- 08h00: Tập huấn về nước sạch Đ/c: Tuấn UBND xã Hướng Tân
- Tập huấn về công tác OCOP (Từ 08/8-10/8) Đ/c: Duy Tp Đông Hà
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
09/8/2019
 
Sáng - Tham gia với đoàn tình nguyện huyện đoàn tại xã Hướng Sơn Đ/c: Nhân Xã Hướng Sơn
Chiều - 14h00: Giao ban với MT và các Đoàn thể Đ/c: Bình, Xuân, các đoàn thể Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời