Lịch làm việc tuần 31 năm 2019: Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
29/7/2019
Sáng - 07h30: Họp HĐND huyện kỳ họp thứ 10, khóa X (1 ngày) Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường UBND huyện
- Tập huấn công tác CCHC (Từ 29/7 – 31/7) Đ/c: Tuấn TP. Đông Hà
- Làm đề tài lớp TCLLCT tại tỉnh Đ/c: Dũng, Duy TP. Đông Hà
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
30/7/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
31/7/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Hội nghị ủy viên UBMT xã   Trụ sở UBND xã
- 14h00: Làm việc liên quan đến kiến nghị của một số hộ dân thôn Lương Lễ về việc sản xuất và chế biến vàng Đ/c: Trung, Duy, Hòa, Sương Hộ gia đình bà: Nguyến Thị Hồng Đào thôn Lương Lễ
Thứ Năm
01/8/2019
Sáng - Tập huấn công tác CCHC (Từ 01/8-02/8) Đ/c: Trung TP Đông Hà
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
02/8/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
- Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời