Lịch làm việc tuần 30 năm 2019: Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
22/7/2019
Sáng - 07h30: Học lớp QLNN (1 ngày) Đ/c: Hằng, Sơn, Tuấn, Tuấn, Dũng, Mai, Duy Trung tâm LLCT huyện
  - Thực tế Lớp TCLLCT tại tỉnh Đ/c: Duy, Sơn Tỉnh
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
23/7/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ xã BCH Đảng bộ xã Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
24/7/2019
Sáng - Dự đại hội tại tỉnh (Từ 24/7-25/7) Đ/c: Xuân TP Đông Hà
- 07h30: Dự hội nghị tại huyện Đ/c: Sinh Huyện ủy
- 07h30: Dự hội nghị tại công an huyện Đ/c: Dũng Công an huyện
Chiều - 14h00: Họp Hội đồng TĐKT xã TV Hội đồng Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
25/7/2019
Sáng - 08h00: Tọa đàm kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 Đ/c:Sinh, Vinh, Trung, Kim Anh, Sương, Nhân, Binh, Mai Trụ sở UBND xã
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
26/7/2019
 
Sáng - 07h30: Hội nghị giao ban, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đ/c: Bình UBND huyện
- Giao ban tại huyện đoàn Đ/c: Nhân Huyện đoàn
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời