Lịch làm việc tuần 29 năm 2019: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
15/7/2019
Sáng - 07h30: Học lớp QLNN (Từ 15/7-17/7) Đ/c: Hằng, Sơn, Tuấn, Tuấn, Dũng, Mai, Duy Trung tâm LLCT huyện
Chiều - 14h00: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ và ANTT quý II Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Chương, Dũng UBND TT Khe Sanh
Thứ Ba
16/7/2019
Sáng - 07h30: Dự hội nghị tại huyện Đ/c:Sinh, Vinh Huyện ủy
Chiều - 14h00: Dự ĐH LHTN tại huyện Đ/c: Nhân, Ly Hội trường UBND huyện
Thứ Tư
17/7/2019
Sáng - 07h30: Dự đại hội đại biểu Hội LHTN huyện lần V (1 ngày) Đ/c: Bình, Nhân, Ly Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
18/7/2019
Sáng - 07h30: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm Đảng viên Trụ sở UBND xã
- 7h30: Tập huấn về XĐMĐKT Đ/c:Vinh, Xuân, Kim Anh, Binh, Nhân, Thư Khách sạn Thái Ninh
- 08h00: Dự họp giải quyết kiến nghị của công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm Đ/c:Trung UBND huyện
Chiều - 13h30: Dự giao ban công tác tuyên giáo 6 tahngs đầu năm Đ/c: Vinh UBND huyện
Thứ Sáu
19/7/2019
 
Sáng - 08h00: Họp ban đại diện HĐ NHCSXH huyện Đ/c: Vinh UBND huyện
- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức PL và kỹ năng hòa giải (1 ngày) Đ/c: Sơn Hội trường UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời