Lịch làm việc tuần 28 năm 2019: Từ ngày 8/7/2019 đến ngày 12/7/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
08/7/2019
Sáng - 08h00: Hội ý BTV Đảng ủy BTV Đảng ủy Trụ sở UBND xã
- 07h30: Học lớp QLNN (Từ 08/7-09/7) Đ/c: Hằng, Sơn, Tuấn, Tuấn, Dũng, Mai, Duy Trung tâm LLCT huyện
Chiều - 14h00: Giao ban tuần Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
9/7/2019
Sáng - Kiểm tra đất tại Lương Lễ Đ/c: Hòa Thôn Lương Lễ
- Họp tại BCH Quân sự huyện Đ/c: Chương BCH Quân sự huyện
Chiều - 14h00: Họp BCĐ xây dựng Nông thôn mới Thành viên BCĐ Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
10/7/2019
Sáng - 07h30: Tham gia chiến dịch diệt loăng quăng bọ gậy tại thôn Tân Xuyên Đ/c: Xuân, Sương, Mai, Nhân, Thư, Binh, Sơn Thôn Tân Xuyên
- Kiểm tra rừng tại thôn Lương Lễ Đ/c: Duy, Hòa Thôn Lương Lễ
- Làm việc với Điện gió tại thực địa Đ/c: Hòa  
Chiều - 14h00: Làm việc với hộ ông Nguyễn Văn Chiến Đ/c: Trung, Hòa Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
11/7/2019
Sáng - 07h30: Tham gia chiến dịch diệt loăng quăng bọ gậy tại thôn Lương Lễ Đ/c: Xuân, Sương, Mai, Nhân, Thư, Binh, Sơn Thôn Lương Lễ
- 08h00: Dự hội nghị triển khai mỗi xã 1 sản phẩm Đ/c: Trung TP Đông Hà
- 07h30: Dự hội nghị học tập nghị quyết tại huyện Đ/c: Sinh, Vinh, Bình, Thương UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
12/7/2019
 
Sáng - 07h30: Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM xã BCĐ, BQL xây dựng NTM xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp rà soát các vụ việc khiếu nại, kiến nghị tồn động và đang giải quyết Đ/c: Vinh Phòng họp số 1

Thông báo
GIấy mời