Lịch làm việc tuần 27 năm 2019: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
01/7/2019
Sáng - 07h00: Chào cờ đầu tháng Tập thể CB,CC, Không chuyên trách  
Chiều - 14h00: Giao ban tuần Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
02/7/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp BCĐ xây dựng Nông thôn mới Thành viên BCĐ Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
03/7/2019
Sáng - 07h30: Họp Hội đồng Bảo trợ xã hội Thành viên HĐ BTXH xã Trụ sở UBND xã
- 08h30: Họp Hội đồng TĐKT xã TV hội đồng TĐKT xã Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
04/7/2019
Sáng - 08h00: Họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 Đ/c:Vinh, Dũng Phòng họp số 1
Chiều - 15h00: Làm việc với đơn vị tư vấn  giá đất Đ/c: Trung, Hòa P.Tài nguyên – Môi trường huyện
Thứ Sáu
05/7/2019
 
Sáng - 07h30: Họp UBND huyện mở rộng Đ/c: Vinh Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan đến mỏ đá Đ/c: Sinh, Vinh, Thương, Xuân, Tuấn Mỏ đá Lương Lễ

Thông báo
GIấy mời