Lịch làm việc tuần 26 năm 2019: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
24/06/2019
Sáng - Học trung cấp lý luận chính trị (Từ 24/6-28/6) Đ/c: Duy, Sơn
 
Trung tâm lý luận chính trị huyện
 
Chiều - 14h00: Giao ban tuần Đ/c: Vinh, Trung, Công chức UB Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
25/06/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Đảng viên UB Tại các chi bộ
- 15h00: Làm việc liên quan đến bàn giao đất tại thực địa cho Công ty TNHH MTV Tư vấn NL Quảng Trị Đ/c: Vinh, Hòa Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
26/6/2019
Sáng - 07h30: Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Hội đồng XĐMĐKT xã
 
Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Hòa giải tranh chấp đất đai Đ/c: Trung, Hòa, Tuấn, Mai, Nhân, Liễu, Sơn Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
27/6/2019
Sáng - 08h00: Hội nghị phổ biến các chính sách việc làm và xuất khẩu lao động Đ/c:Kim Anh, Nhân Trụ sở UBND xã
- 08h00: Làm việc liên quan đến rừng cộng đồng thôn Tân Xuyên và thôn Tà Đủ Đ/c: Trung, Duy, Sương Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
28/6/2019
 
Sáng - 07h30: Họp HĐND xã khóa XI, kỳ họp thứ 8 (01 ngày)   Trụ sở UBND xã
Chiều      

Thông báo
GIấy mời