Lịch làm việc tuần 24 năm 2019: Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
03/06/2019
Sáng - Học trung cấp lý luận chính trị (Từ 10/6-14/6) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm lý luận chính trị huyện
- 07h30: Giao dịch NHCSXH huyện    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
04/06/2019
Sáng - 08h00: Làm việc liên quan với trưởng thôn Lương Lễ Đ/c: Vinh, Huệ Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Ban pháp chế giám sát thôn Hòa Thành Đ/c: Bình, Hòa, Sơn (TP) Hội trường thôn Hòa Thành
Thứ Tư
05/6/2019
Sáng - 07h30: Dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng NTM kiểu mẫu (1 ngày) Đ/c: Trung Xã Cam Chính, Cam Lộ
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
06/6/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
-    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
07/6/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời