Lịch làm việc tuần 23 năm 2019: Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
03/06/2019
Sáng - 07h00: Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC Không chuyên trách Trụ sở UBND xã
- 07h30: Giao ban tuần 23 Đ/c:Vinh, Trung, Công chức UB Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
04/06/2019
Sáng - 07h00: Kiểm tra thực địa tại Tà Đủ (1 ngày) Đ/c: Trung, Hòa, Sương, Duy, Dũng) KV đất sản xuất thôn Tà Đủ
- Tham dự Đại hội tại huyện Đ/c: Xuân, Mai, Liễu UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
05/6/2019
Sáng - 07h30: Giao ban ủy ban mở rộng Đ/c: Bình, Vinh, Thương, CB,CC,Không chuyên trách UB Trụ sở UBND xã
- 07h30: Làm việc liên quan đến tiêu hủy lợn dịch tại thôn Quyết Tâm Đ/c: Trung, Duy, Sương Hộ ông: Võ Sỹ Phú thôn Quyết Tâm
Chiều - 14h00: Họp BCĐ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Ban chỉ đạo xã Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
06/6/2019
Sáng - 07h30: Tọa đàm Ngày Cao tuổi Việt Nam  Đ/c: Sinh, Trung, Sương Trụ sở UBND xã
- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chính trị tại TTLLCT huyện (6/6-9/6) Đ/c: Binh, Nhân TTLLCT huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
07/6/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời