Lịch làm việc tuần 22 năm 2019: Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 31/5/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
27/05/2019
Sáng - 08h00: Dự lễ tổng kết năm học 2018-2019 tại trường Mầm non Tân Hợp Đ/c: Vinh, Bình Trường Mầm non Tân Hợp
- 07h30: Dự lễ tổng kết năm học 2018-2019 tại trường THCS Tân Hợp Đ/c:Sinh, Trung Trường THCS Tân Hợp
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
28/05/2019
Sáng - 07h30: Dự lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 5 và tổng kết năm học 2018-2019 Đ/c: Sinh, Vinh Trường tiểu học Tân Hợp
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
29/5/2019
Sáng - 08h00: Tham gia nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện Hướng Hóa
- 08h00: Tham gia tiêm phòng LMLM tại thôn Tà Đủ Đ/c: Hòa Thôn Lương Lễ
- Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền tahnh cấp xã năm 2019 (Từ 29/5-31/5) Đ/c: Liễu Thành phố Đông Hà
Chiều - 14h00: Họp Ban giảm nghèo bền vững xã Đ/c: Bình, Thương, Ban Giảm nghèo xã Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
30/5/2019
Sáng - Tham gia xét xử tại xã Tân Long  Đ/c: Trung Xã Tân Long
Chiều - 13h30: Dự lễ đón nhận bằng công nhận “ Xã đạt chuẩn NTM” năm 2018 Đ/c: Sinh, Vinh Xã Tân Thành
Thứ Sáu
31/5/2019
 
Sáng - Kiểm tra thực địa khu vực đất sản xuất thôn Tà Đủ Đ/c: Trung, Hòa, Sương KV đất sản xuất Tà Đủ
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời