Lịch làm việc tuần 19 năm 2019: Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/5/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
06/04/2019
Sáng - Tập huấn nghiệp vụ Công an xã tại tỉnh Đ/c: Dũng TP. Đông Hà
- Học Trung cấp lý luận chính trị (06/5-10/5) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm lý luận chính trị huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
07/04/2019
Sáng - 07h30: Hội nghị Giao ban TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn Qúy I năm 2019 Đ/c: Sinh, Thương, Tuấn (VP) Hội trường UBND huyện
- 08h00: Kiểm tra vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp Đ/c: Vinh, Duy Trụ sở UBND xã
- Hội liên hiệp Phụ nữ xã tham gia giải bóng chuyền nữ tại huyện BCH Hội LHPN xã Nhà thi đấu huyện Hướng Hóa
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan đến điều chỉnh diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đ/c: Trung, Hòa, Sương Trụ sở UBND xã
- 14h00: Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Thành viên Hội đồng Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
08/5/2019
Sáng - 08h00: Họp Ban điều hành Bảo vệ trẻ em huyện Đ/c: Trung Phòng họp số 1 – UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
09/5/2019
Sáng - 07h30: Họp triển khai chương trình phát triển mô hình trồng cây chanh leo Đ/c: Trung Phòng họp số 1
- 08h00: Họp BCH Đảng bộ mở rộng (Hoãn) Theo giấy mời Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đ/c: Vinh Phòng họp số 1
Thứ Sáu
10/5/2019
 
Sáng - 07h30: Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời