Lịch làm việc tuần 18 năm 2020: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020

Tải về
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2020
 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
27/4/2020
Sáng - 08h00: Họp BTV Đảng ủy.  - BVT Đảng ủy Trụ sở UBND Xã
- Tập huấn phần mềm MISA (từ 27-29/4/2020)  - Đ/c: Huệ KT-NS Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h: Giao ban tuần  - Đ/c: Vinh CTUB, Trung PCTUB, CCUB, Công an xã Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
28/4/2020
Sáng - 08h: Họp Ban QLDA xã  - Ban QLDA xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h: Nghiệm thu nội bộ, công trình trường T’H&THCS Tân Hợp. - Ban QLDA xã, Lãnh đạo trường Tại T’H&THCS Tân Hợp
Thứ Tư
29/4/2020
Sáng - Cấp phát hàng hỗ trợ dịch Covid-19.  - Đ/c: Lê Thị Kim Anh (CSXH) Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h: Họp giải quyết đất rừng thông thôn Lương Lễ - Đ/c: Trung PCT.UBND, đ/c Hòa-Duy ĐC-XD; Các hộ dân liên quan. Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
30/4/2020
Sáng - Trực lãnh đạo HĐND, UBND xã
 
- Trực bảo đảm ANCT-TTATXH Lễ 30/4 – 1/5.
- Đ/c: Võ Viết Sinh – CT.HĐND, đ/c Lê Thanh Trung PCT.UBND
- Lực lượng công an xã
Trụ sở UBND xã
Chiều - Trực lãnh đạo HĐND, UBND xã
 
- Trực bảo đảm ANCT-TTATXH Lễ 30/4 – 1/5.
- Đ/c: Võ Viết Sinh – CT.HĐND, đ/c Lê Thanh Trung - PCT.UBND
- Lực lượng công an xã
Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
01/5/2020
 
Sáng - Trực lãnh đạo HĐND, UBND xã
 
- Trực bảo đảm ANCT-TTATXH Lễ 30/4 – 1/5.
- Đ/c: Lê Quang Thương – PCT.HĐND, đ/c Trần Vinh - CT.UBND
- Lực lượng công an xã
Trụ sở UBND xã
Chiều - Trực lãnh đạo HĐND, UBND xã
 
- Trực bảo đảm ANCT-TTATXH Lễ 30/4 – 1/5.
- Đ/c: Lê Quang Thương – PCT.HĐND, đ/c Trần Vinh - CT.UBND
- Lực lượng công an xã
Trụ sở UBND xã
 
 

Thông báo
GIấy mời