Lịch làm việc tuần 18 năm 2019: Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/5/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
29/04/2019
Sáng - NGHỈ LỄ    
Chiều      
Thứ Ba
30/04/2019
Sáng - NGHỈ LỄ    
     
Chiều      
Thứ Tư
01/5/2019
Sáng - NGHỈ LỄ    
Chiều      
Thứ Năm
02/5/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
03/5/2019
 
Sáng - 07h30: Hội nghị giao ban TT HĐND huyện với HĐND các xã Đ/c: Sinh, Thương, Tuấn Phòng họp số 1
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
04/5/2019
 
Sáng - Làm bù ngày Thứ Hai (29/4)    
Chiều - Làm bù ngày Thứ Hai (29/4)    

Thông báo
GIấy mời