Lịch làm việc tuần 16 năm 2019: Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/4/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
15/04/2019
Sáng - NGHỈ LỄ    
Chiều - NGHỈ LỄ    
Thứ Ba
16/04/2019
Sáng - 07h30: Giao ban công an Đ/c: Dũng Công an huyện
- 08h00: Làm việc liên quan đến dự án điện gió Hướng Tân Đ/c: Vinh, Duy UBND huyện
Chiều - 14h00: Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019 tại thôn Tân Xuyên Đ/c: Xuân, Sơn, Dũng, Kim Anh Thôn Tân Xuyên
Thứ Tư
17/04/2019
Sáng - 08h00: Dự Ngày hội sách tại trường THCS Tân Hợp Đ/c: Trung Trường THCS Tân Hợp
- Xác minh tại công an huyện          (1 ngày) Đ/c: Hằng Công an huyện
Chiều - 14h00: Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019 tại thôn Lương Lễ  Đ/c: Xuân, Sơn, Dũng, Kim Anh
 
Thôn Lương Lễ
- 14h00: Họp BCH Hội Nông dân xã BCH Hội nông dân xã Trụ sở UBND xã
- 15h30: Họp Bảo trợ xã hội Hội đồng XĐMĐKT xã Trạm Y tế xã
Thứ Năm
18/04/2019
Sáng - 07h30: Dự lễ phát động “ Thánh hành động vì ATTP” năm 2019 Đ/c: Trung UBND xã Tân Long
Chiều - 14h00: Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019 tại thôn Quyết Tâm Đ/c: Xuân, Sơn, Dũng, Kim Anh Thôn Quyết Tâm
- 14h30: Dự lễ bế mạc huấn luyện dân quân Đ/c: Sinh, Vinh, Chương UBND xã Húc
- 14h00: Xác định ranmh giới đất đai của hộ bà Trần Thị Hạnh và ông Trần Đức Nghiêu Đ/c: Hòa, Tuấn, Dũng Thôn Hòa Thành
Thứ Sáu
19/04/2019
 
Sáng - 07h30: Họp triển khai mô hình trồng chanh leo Đ/c: Vinh, Duy, Tuấn Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019 tại thôn Hòa Thành Đ/c: Xuân, Sơn, Dũng, Kim Anh Thôn Hòa Thành

Thông báo
GIấy mời