Lịch làm việc tuần 15 năm 2019: Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 12/4/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
08/04/2019
Sáng - Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Từ 08/4-12/4) Đ/c: Sương, Duy, Ly, Hạnh, Liễu Tại các ĐBĐT
Chiều - 13h30: Dự họp tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đ/c: Trung Tòa án huyện
Thứ Ba
09/04/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ và ANTT Qúy I năm 2019   Đ/c: Sinh, Vinh, Chương, Xuân, Dũng UBND xã Tân Liên
Thứ Tư
10/04/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Đoàn giám sát Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã  BCH Đảng bộ, bí thư chi bộ các thôn
 
Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
11/04/2019
Sáng - 08h00: Họp BTT UBMTTQVN xã mở rộng Theo giấy mời Trụ sở UBND xã
- 08h00: Làm việc với DN chế biến Nông sản Đường 9 và thôn Lương Lễ Đ/c: Hòa, Duy, Sương Tại khu vực mỏ đá
Chiều - 14h00: Giao ban UBND mở rộng ĐU, HĐND, TT UBND, UBMTTQVN xã, Công chức UBND Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
12/04/2019
 
Sáng - 08h00: Làm việc với ông Nguyễn Đức Tâm thôn Tân Xuyên về GPMB Tuyến T1 Đ/c: Vinh, Duy, Sương Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp BCĐ Xây dựng NTM TV BCĐ xã Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời