Lịch làm việc tuần 14 năm 2019: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/4/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
01/04/2019
Sáng - Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách xã Trụ sở UBND xã
- 07h30: Lễ ra quân TĐT Dân số và Nhà ở năm 2019 BCĐ xã, Điều tra viên Trụ sở UBND xã
- Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã (tỪ 01/4-15/4) Đ/c: Sương, Duy, Liễu, Ly, Hạnh (TN) Ccá địa bàn điều tra trên địa bàn xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
02/04/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp ban giảm nghèo Đảng ủy, HĐND, Ban giảm nghèo xã Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
03/04/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Đoàn giám sát Huyện ủy giám sát chi bộ Tân Xuyên  Đ/c: Sinh Thôn Tân Xuyên
- Dự hội nghị tổng kết  công tác TĐ-KT năm 2018 Đ/c: Vinh, Bình Hội trường UBND huyện
Thứ Năm
04/04/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Đoàn giám sát huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã BCH Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ các thôn Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
05/04/2019
 
Sáng - 07h30: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng Đ/c: Sinh, Vinh
 
Huyện ủy
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời