Lịch làm việc tuần 13 năm 2019: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/3/2019

 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
25/03/2019
Sáng - Thông qua giáo án huấn luyện quân sự (25/3-28/3) Đ/c: Chương, Duy (QS) Huyện đội
Chiều - 14h00: Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Đảng viên UBND xã Tại các chi bộ
Thứ Ba
26/03/2019
Sáng - 08h00: Kiểm tra vốn vay Hội CCB thôn Tân Xuyên Đ/c: Vinh, Kim Anh Thôn Tân Xuyên
- 08h00: Làm việc liên quan đến kiến nghị của người dân về việc ô nhiễm môi trường Đ/c: Hòa, Duy, Sương Thôn Hòa Thành
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
27/03/2019
Sáng - Học Trung cấp lí luận chính trị Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm lí luận chính trị huyện Hướng Hóa
Chiều - 15h00: Họp thường trực UBND xã  Đ/c: Vinh, Trung, Tuấn, Chương, Dũng Tại trụ sở UBND xã
Thứ Năm
28/03/2019
Sáng - 08h00: Tham vấn về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy điện gió Hướng Tân Đ/c: Vinh, Xuân, Hòa, Tuấn, Mai, Thư, Nhân Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp bàn về giải phóng mặt bằng đường điện Đ/c: Vinh, Tuấn Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
29/03/2019
 
Sáng - 07h30: Đại hội Hội LHTN xã. TP: Theo giấy mời Trụ sở UBND xã
- 08h00: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c: Trung, Sương Phòng họp số 1 trụ sở UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời