Lịch làm việc tuần 12 năm 2020: Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

Tải về
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
16/3/2020
Sáng - 08h00: Họp BTV Đảng ủy. BVT Đảng ủy Trụ sở UBND Xã
- 09h00: Họp BCH Đảng bộ xã BCH Đảng bộ Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
17/3/2020
Sáng - 08h00: Họp BCD chương trình MTQG huyện. Đ/c: Vinh UBND Huyện
Chiều - 14h: TTPBGD PL thôn Lương Lễ Đ/c: Trung. Sơn TP, Dũng, Chương Thôn Lương Lễ
Thứ Tư
18/3/2020
Sáng - 07h30: Dự Đại hội Đảng tại xã Tân Thành. (01 ngày) Đ/c: Sinh UBND xã Tân Thành
Chiều - 14h: Họp HĐBTXH xã Thành viên HĐBTXH xã UBND xã
Thứ Năm
19/3/2020
Sáng - 08h00: BTV Đảng ủy giao ban MT, các ĐT, CA, QS, các chi bộ - BTVĐU, MT, các ĐT, CA, QS, các chi bộ UBND xã
Chiều - 13h30: Làm việc với đoàn kiểm tra dịch COVI-19 BCĐ phòng chống dịch COVI-19 xã UBND xã
Thứ Sáu
20/3/2020
 
Sáng - 08h00: Giải quyết tranh chấp đất đai T/p: Đ/c Trung PCT, Hòa, Xuân MT, Mai, Liễu,Tuấn VPUB, theo giấy mời UBND xã
- 08h00: Kiểm tra vốn vay NHCS thôn Quyết Tâm. - Đ/c: Vinh, Kim Anh Thôn Quyết Tâm
Chiều - 14h00: Họp Ban giảm nghèo xã - Ban giảm nghèo xã, theo giấy mời. UBND xã

Thông báo
GIấy mời