Lịch làm việc tuần 12 năm 2019: Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/3/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
18/03/2019
Sáng - Học Trung cấp LLCT (1 ngày) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm LLCT huyện
- 08h00: Họp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch tả lơn Châu Phi Đ/c: Trần Vinh, BCĐ phòng chóng dịch bệnh cây trồng, vật nuôi xã, Thú y viên các thôn Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
19/03/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp xác định mức độ khuyết tật Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Trạm y tế xã
- 14h00: Đoàn giám sát huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã về công bố quyết định giám sát BCH Đảng bộ xã Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
20/03/2019
Sáng - 08h00: Làm việc với DN chế biến Nông Lâm sản xuất khẩu Đường 9 Đ/c: Hòa, Sương Khu mỏ đá Lương Lễ
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
21/03/2019
Sáng - 08h00: Làm việc với phòng VHTT huyện về di tích lịch sử Đồn điền Mụ Rôm Đ/c: Sinh, Thương, Vinh, Trung, Xuân, Hòa, Sơn (vh) Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ mở rộng, ký cam kết đầu năm BCH Đảng bộ Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
22/03/2019
 
Sáng - 08h00: Làm việc với đoàn kiểm tra Văn phòng điều phối NTM tỉnh BCĐ, BQL xây dựng NTM xã Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời