Lịch làm việc tuần 11 năm 2020: Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
09/3/2020
Sáng - 08h00: Họp khẩn cấp về tình hình dịch bệnh Corona tại huyện Đ/c: Vinh UBND huyện
- 08h00: Họp BCĐ triển khai kế hoạch phòng choonhs dịch Corona BCĐ dịch bệnh Corona xã Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
10/3/2020
Sáng - 08h00: Làm việc tại huyện ủy Đ/c: Sinh Huyện ủy
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
11/3/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
13/3/2020
Sáng - 08h00: Tham gia xét xử tại tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện
Chiều - 14h00: Tham dự công bố quyết định công an chính quy Đ/c: Sinh, Vinh, Dũng Công an huyện
Thứ Sáu
13/3/2020
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Làm việc tại mỏ đá Lương Lễ Đ/c: Hòa Lương Lễ

Thông báo
GIấy mời