Lịch làm việc tuần 11 năm 2019: Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/3/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
11/03/2019
Sáng - Học Trung cấp LLCT (1 ngày) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm LLCT huyện
Chiều - 14h00: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đại trà các “mô hình học tập” Đ/c: Trung Hội trường UBND huyện
Thứ Ba
12/03/2019
Sáng - 08h00: Dự xác minh, kiểm tra tài sản tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Hòa, Dũng, Sơn Thôn Lương Lễ
- 08h00: Tập huấn điều tra đàn bò năm 2019 Đ/c: Duy, Quốc (KN) Trạm Khuyến nông huyện hướng Hóa
Chiều - 14h00: Họp triển khai công tác xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu BQL, BCĐ xây dựng NTM xã Trụ sở UBND xã
- 15h30: Làm việc với Ngân hàng NN&PTNT huyện, Tòa án tỉnh Đ/c: Trung, Hòa Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
13/03/2019
Sáng - 08h00: Họp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi Đ/c: Vinh Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện
Chiều - 13h45: Dự hội nghị trực tuyến về thực hiện TĐT Dân số và nhà ở năm 2019  Đ/c: Trung Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện
Thứ Năm
14/03/2019
Sáng - 08h00: Họp bàn triển khai Kế hoạch TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã, Các điều tra viên Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Xét duyệt báo cáo đại hội LHTN xã Theo giấy mời Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
15/03/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Tham dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Đông Lễ Đ/c: Sinh, Vinh, Bình, Tuấn (VPUB) Nhà văn hóa phường Đông Lễ
Thứ Bảy
16/03/2019
 
Sáng - 08h30: Khai mạc giải bóng chuyền nam công nhân, viên chức huyện Hướng Hóa năm 2019   Nhà thi đấu Thể dục – Thể thao huyện Hướng Hóa
Chiều      

Thông báo
GIấy mời