Lịch làm việc tuần 10 năm 2020: Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
02/3/2020
Sáng - 07h15: Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
03/3/2020
Sáng - 07h30: Điều tra Lao động việc làm (1 ngày) Đ/c: Sương Thôn Lương Lễ
Chiều - 14h00: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Lương Lễ Đ/c:Trung, Sơn, Chương, Dũng Thôn Lương Lễ
- 14h00: Tham vấn cộng đồng dân cư dự án khai thác mỏ đá Bazan làm VLXD thông thường Đ/c: Vinh, Hòa, Duy, Tuấn Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
04/3/2020
Sáng - 08h00: Làm việc liên quan đến đất sản xuất thôn Tà Đủ (1 ngày) Đ/c:Trung, Hòa, Duy, Tuấn Đồi Mắc ca
Chiều - 14h00: Họp Hội đồng XĐMĐKT xã Thành viên Hội đồng Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
05/3/2020
Sáng - 08h00: Họp tổ phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành viên tổ Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ xã BCH Đảng bộ xã Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
06/3/2020
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ mở rộng   Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời