Lịch làm việc tuần 10 năm 2019: Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/3/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
04/03/2019
Sáng - Chào cờ đầu tháng Tập thể cán bộ, công chức, không chuyên trách Trụ sở UBND xã
- Tập huấn phần mềm My Sa Đ/c: Huệ UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
05/03/2019
Sáng - 07h30: Tập huấn Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c: Duy Hội trường tầng 3 dãy nhà Mặt trận huyện
- Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
06/03/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Dự hội nghị tại huyện ủy  Đ/c: Sinh, Vinh Huyện ủy huyện Hướng Hóa
  - Làm việc với Điện lực Đ/c: Trung Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
07/03/2019
Sáng - 08h00: Làm việc với Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Trị Đ/c: Trung Phòng họp Số 2 UBND huyện Hướng Hóa
Chiều - 14h00: Dự lễ khai mạc trưng bày hình ảnh Đ/c: Sinh, Thương, Trung, Xuân Nhà VH – TT Dân tộc Vân Kô
    - 14h00: Dự Hội nghị báo cáo viên Đ/c: Vinh UBND huyện
Thứ Sáu
08/03/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời