Lịch làm việc tuần 09 năm 2020: Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
24/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra tình hình xây dựng xã NTM kiểu mẫu Đ/c: Vinh, Duy Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
25/02/2020
Sáng - 08h00: Tham gia buổi làm việc về sắp xếp, bố trí CB, CC các xã để thực hiện bố trí CA chính quy Đ/c: Sinh, Vinh Phòng họp số 1
- 08h30: Tham gia hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát thu thập thông tin Đ/c: Trung, Hòa, Kim Anh UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
26/02/2020
Sáng - 08h00: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Tà Đủ Đ/c:Trung, Sơn, Chương, Dũng Thôn Tà Đủ
Chiều - 15h00: Làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường Đ/c: Đ/c: Vinh Phòng họp số 1
Thứ Năm
27/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Quyết Tâm Đ/c: Trung, Sơn, Dũng, Chương Thôn Quyết Tâm
Thứ Sáu
28/02/2020
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Tân Xuyên Đ/c: Trung, Sơn, Dũng, Chương
 
Thôn Tân XUyên
 

Thông báo
GIấy mời