Lịch làm việc tuần 08 năm 2020: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
17/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Giao ban UBND xã tuần 08 Đ/c: Vinh, Trung, công chức Trụ sở UBND xã
- 13h30: Dự Đại hội chi bộ thôn lương Lễ Đ/c: Bình, Trung, Mai, Binh, Hòa, Tuấn Thôn Lương Lễ
Thứ Ba
18/02/2020
Sáng - 08h00: Họp triển khai kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2020 Đ/c: Trung, Duy, Tuấn Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Tham gia xét xử tại tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện
Thứ Tư
19/02/2020
Sáng - 08h30: Làm việc với Ban QLDA lưới điện Miền Trung Đ/c:Hòa Trụ sở UBND xã
- 08h00: Dự họp tại Hội Nông dân huyện Đ/c: Mai Hội Nông dân huyện
Chiều - 13h30: Dự Đại hội chi bộ thôn Hòa Thành Đ/c: Sinh, Hội trường thôn Hòa Thành
Thứ Năm
20/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30: Dự Đại hội chi bộ thôn Tà Đủ Đ/c: Bình, Tuấn Chi bộ Tà Đủ
Thứ Sáu
21/02/2020
 
Sáng - 07h30: Tham dự hội nghị tại huyện ủy Đ/c: Sinh, Bình, Tuấn Huyện ủy
- 07h30: Dự hội nghị tại huyện Đ/c: Vinh UBND huyện
Chiều - 13h30: Dự đại hội chi bộ Trạm Y tế Đ/c: Bình, Xuân, Hằng, Sương, Huệ
 
Trạm Y tế xã
 

Thông báo
GIấy mời