Lịch làm việc tuần 07 năm 2020: Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
10/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và Thanh niên xuất ngũ ĐU, HĐ, UB, MT và các đoàn thể, Hội đồng NVQS xã Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
11/02/2020
Sáng - 07h30: Dự Đại hội chi bộ thôn Tân Xuyên BTV Đảng ủy xã, đảng viên chi bộ Tân Xuyên, Hội trường thôn Tân Xuyên
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
12/02/2020
Sáng - 07h30: Dự lễ giao nhận quân năm 2020 Đ/c: Sinh, Vinh, Thương, Xuân, Dũng, Chương Sân vận động huyện Hướng Hóa
- 08h00: Kiểm tra hiện trạng đất rừng sane xuất, rừng phòng hộ dự án Nâng tiết diện đường dây 110 Kv Đông Hà – Lao Bảo Đ/c: Trung, Hòa Đi thực địa
Chiều - 13h30: Dự Đại hội chi bộ thôn Quyết Tâm Đ/c: Sinh, Hội trường thôn Quyết Tâm
Thứ Năm
13/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30: Dự Đại hội chi bộ trường TH&THCS Tân Hợp Đ/c: Vinh Trường THCS Tân Hợp
Thứ Sáu
14/02/2020
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30: Dự Đại hội chi bộ trường Mầm Non Đ/c: Sinh Trường Mầm non Tân Hợp
- 14h00: Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động Toàn thể CB, CC, Đoàn viên Công đoàn Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời