Lịch làm việc tuần 06 năm 2020: Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
03/02/2020
Sáng - 07h30: Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách UB Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Họp bàn kế hochj phòng tránh dịch corona Đ/c: Vinh UBND huyện
Thứ Ba
04/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
05/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
06/02/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đ/c: Vinh UBND huyện
Thứ Sáu
07/02/2020
 
Sáng - 08h00: Tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019   Trụ sở UBND xã
- 08h00: Hội nghị tổng kết công tác Thống kê năm 2019 (1 ngày) Đ/c: Tuấn (ĐU) Hội trường UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời