Lịch làm việc tuần 05 năm 2020: Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
27/01/2020
Sáng - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Chiều - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Thứ Ba
28/01/2020
Sáng - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Chiều - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Thứ Tư
29/01/2020
Sáng - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Chiều - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Thứ Năm
30/01/2020
Sáng - 08h00: Hội người cao tuổi tổ chức giải cờ tướng    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
31/01/2020
 
Sáng - 08h00: Tham dự Tết trồng cây xuân Canh tý 2020 Đ/c: Sinh, Vinh Trường Tiểu học Hướng Tân
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời