Lịch làm việc tuần 04 năm 2020: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
20/01/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
21/01/2020
Sáng - 08h00: Hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ ông: Nguyễn Mạnh và hộ ông Nguyễn Lân Tân Xuyên Đ/c: Trung, Hòa, Sương, Liễu, Mai Tân Xuyên
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
22/01/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn Đảng viên Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn Đ/c: Vinh, Duy, Tuấn Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
23/01/2020
Sáng - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Chiều - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Thứ Sáu
24/01/2020
 
Sáng - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    
Chiều - NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ    

Thông báo
GIấy mời