Lịch làm việc tuần 04 năm 2020: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020

Tải về
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
23/3/2020
Sáng - 08h00: Họp BTV Đảng ủy. - BVT Đảng ủy - Trụ sở UBND Xã
14h: Giao ban UBND xã - Đ/c:  Vình CTUB; Trung PCTUB; CC; CA xã - Trụ sở UBND Xã
Chiều - 14h giao ban Công chức xã - Đ/c Trần Vinh
- Công chức xã, CA xã
- Trụ sở UBND Xã
Thứ Ba
24/3/2020
Sáng - 08h00: Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện.
-09h: Họp Ban giảm nghèo xã.
- Đ/c: Vinh CTUBND xã
 
- BGN xã; Mời đ/d BTVĐU; TTHĐND; TT Lương Lễ
- Hội trường UBND huyện
- Trụ sở UBND Xã
Chiều -14h: Giải quyết đơn của bà Lê Thị Thái An, đại diện Cty Minh Đức - Theo giấy mời - Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
25/3/2020
Sáng - 08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19. - BCĐ xã - Trụ sở UBND Xã
Chiều - 14h: Đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3/2020 - CBCC là đảng viên  - Tại các chi bộ
Thứ Năm
26/3/2020
Sáng - 08h: hội nghị tổng kết công tác TĐ-KT
- Kiểm tra đất rừng Pam tại thôn Lương Lễ.(T/g: 01 ngày)
- Đ/c Vinh CTUBND xã
- Đ/c: Hòa, Duy ĐC-XD
- UBND huyện
- Tại thôn Lương Lễ
Chiều - Làm việc chuyên môn - CBCC - Trụ sở UBND Xã
Thứ Sáu
27/3/2020
 
Sáng - Làm việc chuyên môn - CBCC - Trụ sở UBND Xã
- Làm việc chuyên môn - CBCC - Trụ sở UBND Xã
Chiều - 14h: Đại hội Hội Đông y xã - Đ/c: Trung PCTUB dự chỉ đạo. - Trụ sở UBND Xã

Thông báo
GIấy mời