Lịch làm việc tuần 03 năm 2019: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
14/01/2019
Sáng - Học trung cấp lý luận chính trị (từ 14/01-18/01) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm lý luận chính trị huyện
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan đến giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghi của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X Đ/c: Vinh, Hòa Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện
  - 14h00: Làm việc liên quan đến chi tả dịch vụ môi trường rừng Đ/c: Trung, Duy, Huệ Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
15/01/2019
Sáng - 08h00: Dự hội nghị triển khai công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công  với cách mạng qua hệ thống bưu điện Đ/c: Vinh, Kim Anh Hội trường UBND huyện
- Làm việc tại BHXH tỉnh Đ/c: Trung, Huệ BHXH tỉnh
Chiều - 14h00: Tổng kết cụm ATLC – SSCĐ và ANTT 2018 Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Chương, Dũng UBND xã Tân Lập
Thứ Tư
16/01/2019
Sáng - 08h00: Xét xử tại tòa án huyện Đ/c: Trung Tòa án huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
17/01/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
18/01/2019
 
Sáng - 07h30: Dự lễ ra quân “Năm ATGT 2019” Đ/c: Dũng  
- 07h30: Đại hội Mặt trận xã Đ/c: Trung, Sinh, Thương, Ban TT Mặt trận xã Trụ sở UBND xã
- 08h00: Dự hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ đối với chức danh PCT UBND huyện Đ/c: Vinh Hội trường UBND huyện
  - 09h00: Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT 2018 Đ/c: Vinh, Dũng Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Dự hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ đối với chức danh PCT UBND huyện Đ/c: Sinh Hội trường UBND huyện

Thông báo
GIấy mời