Lịch làm việc tuần 02 năm 2020: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
06/01/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
07/01/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
08/01/20120
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Hội nghị tuyên dương, tôn vinh các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ thuế Đ/c: Vinh UBND huyện
Thứ Năm
09/01/2020
Sáng - 07h30: Dự lễ ra quân ATGT và tổng kết công tác bảo đảm TT ATGT năm 2019 Đ/c: Vinh, Dũng UBND huyện
Chiều - 14h30: Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm năm 2019 Đ/c: Trung Tòa án nhân dân huyện
Thứ Sáu
10/01/2020
 
Sáng - 08h00: Dự hội nghị tổng kết tại Công an huyện Đ/c: Dũng Công an huyện
Chiều - 14h00: Dự hội nghị tổng kết Quân dân y Đ/c: Vinh UBND huyện

Thông báo
GIấy mời